Данъци при управление на онлайн магазин от фрийлансър или фирма

26/05/2021Право и данъци

Преди да започнем работа с нашия онлайн магазин е важно да сме наясно с данъчната и осигурителна тежест и какви са различните варианти за разпределянето й. В този материал ще се постараем да обясним основните, които да ти помогнат да вземеш информиран избор. За написването му поканихме да ни съдействат нашите партньори от Tax Monkey.

Какви са различните възможности за управление на онлайн магазин?

При управление на свой онлайн магазин, има две основни опции, между които да се направи избор:

  1. Продажби от физическо лице – търговец;
  2. Продажби от фирма (ЕООД, ООД или друга форма).

Всяка от тях има своите предимства и недостатъци, на които ще се спрем в следващите параграфи.

Данъци и осигуровки при продажби като физическо лице

Извършването на продажби чрез онлайн магазин е търговска дейност. Това означава, че в момента, в който започнеш да управляваш своя магазин, придобиваш качеството търговец. Съгласно Търговския закон всички търговци подлежат на регистрация в специален регистър. За физическите лица обаче задължението за регистрация е следствие от придобиването на това качество. Погрешно е разбирането, че един човек става търговец чак след регистрация като ЕТ.

Физическите лица, които управляват електронен магазин лично, трябва да се подготвят за следните данъци и осигуровки:

  1. 15% данък върху годишната печалба;
  2. Осигуровки върху реализираната печалба.

? Важно е да имаш общи условия и политики в твоя онлайн магазин. Научи повече за нашата услуга Изработка на Общи условия и политики за уебсайт

Изчисляване на дължимия данък

Дължимият данък се изчислява по реда на ЗКПО. Печалбата се определя на база разликата между приходи и разходи, които са свързани с търговската дейност. Подчертаваме, че не става дума за лични разходи и с тяхното осчетоводяване трябва да се внимава.

Осигуровки за физически лица при управление на онлайн магазин

Тъй като доходите от управление на онлайн магазин са такива от стопанска дейност, върху тях се дължат осигуровки. Осигуровките се заплащат авансово върху избрана от лицето сума, но на годишна база се прави изравняване като осигурителният доход е реализираната годишна печалба.

От значение е дали вече се осигуряваш на друго основание. В България има установен максимален осигурителен доход. За 2021 г. той е 3000 лв. До размера 3000 лв. средномесечен доход се дължат осигуровки, а над това само данък.

Данъци и осигуровки при управление на онлайн магазин с фирма

На първо място трябва да уточним, че ако не правиш своя магазин сам, фирмата (ООД) е единственият логичен начин да уредиш съдружието си. Не че няма и други законови механизми, но регистрацията на ООД със сигурност е най-подходяща.

При фирмата трябва да се имат предвид следните данъци и осигуровки:

  1. Корпоративен данък върху печалбата от 10%;
  2. Данък дивидент от 5% при разпределение на печалбата;
  3. Осигуровки за управителя поне върху минималната работна заплата.

Корпоративен данък

Корпоративният данък се изчислява както за търговците. На годишна база разходите се изваждат от приходите, за да се изчисли печалба. Върху тази печалба се дължи 10% корпоративен данък.

Данък дивидент

Реализираната печалба, след като бъде обложена с данъци, може да бъде разпределена между съдружниците (или изцяло в полза на едноличния собственик). Ако бъде взето такова решение, остатъкът след данъци (90% от печалбата) се облага с данък дивидент в размер на 5%. Това означава, че окончателният данък при разпределение на реализирана печалба е 14,5% (корпоративен данък и данък дивидент).

Осигуровки за управителя

Съдружниците в една фирма не се осигуряват, ако не получават заплата за труда си. Доходът от дивиденти не е осигурителен доход и върху него също не се дължат осигуровки. Управителят обаче се осигурява като има две възможности за това:

  1. Ако получава заплата, управителят дължи осигуровки върху полученото;
  2. Ако не, управителят се осигурява като самоосигуряващо се лице.

В повечето случаи управителят е и съдружник и не получава възнаграждение. Това се прави с цел именно да се избегнат високи осигуровки. В тази ситуация управителят се осигурява като самоосигуряващо се лице, освен ако вече не е такова на друго основание или по отношение на него не е достигнат максималния осигурителен доход.

Финални думи

В повечето случаи е много по-подходящо един електронен магазин да се управлява чрез търговско дружество. Освен по-изгоден данъчен и осигурителен режим, фирмите дават и друго предимство. Това е ограничената отговорност. Ако бизнесът отиде на зле, съдружниците не носят отговорност за задълженията на фирмата. Обратното е вярно при търговската дейност на физическите лица.

От друга страна, първоначалните разходи за регистрация на фирма могат да бъдат малко по-големи от тези за еднолична търговска дейност. И в двата случая обаче е необходимо да се води счетоводство и текущите разходи са относително еквивалентни.

Към момента нашият съвет би бил да се насочиш към регистриране на собствена фирма за управление на твоя онлайн магазин.

Полезно от Блога

Значението на продуктовите филтри в електронната търговия

Значението на продуктовите филтри в електронната търговия

Проучване, направено от BigCommerce, открива, че: 34% от уебсайтовете предоставят лошо изживяване при филтриране, като предлагат на потребителите дори ако имат най-основните продуктови изисквания 50% от уебсайтовете осигуряват посредствено изживяване при филтриране:...

Миграция на магазин от CloudCart към WooCommerce

Миграция на магазин от CloudCart към WooCommerce

Много собственици на стартиращи онлайн магазини търсят решение за бързо и лесно пускане на своя магазин на пазара. Често поради липса на ресурси, време за проучване или нуждата магазинът да бъде пуснат възможно най-скоро се избира някоя SAAS (software as a service)...

Защо регистрирането на търговска марка е важно за моя уебсайт?

Защо регистрирането на търговска марка е важно за моя уебсайт?

Значението на онлайн магазините става все по-голямо във времена на световна пандемия. Това мотивира повечето търговци и предприемачи да изградят свои уебсайтове и да пренесат бизнесите си онлайн. Създаването на сайт звучи като лесна задача, но всъщност крие някои...